FRAM Søk Meny Lukk
Prosjekter
Bærum

Eiksveien 110

Tilliggende Solbakken bo- og behandlingssenter eier Fram Eiendom en ferdig regulert tomt hvor det er prosjektert ca. 4.000 kvm omsorgsboliger med til sammen 42 boenheter etter Husbankens normer, samt 4 studenthybler.

Innhold
Prosjekter
Beskrivelse

Boenhetene skal relativt enkelt kunne konverteres til sykehjemsplasser på et senere tidspunkt.  

Plasseringen vegg i vegg med Solbakken bo- og behandlingssenter og hjemmehjelptjenesten gir gode synergimuligheter med tanke på driften av omsorgsboligene og felles bruk av allerede etablerte fasiliteter.

Omsorgsboligene er planlagt ferdigstilt ultimo 2022 og vil bli leiet ut til Bærum kommune på langtidskontrakt.