FRAM Søk Meny Lukk
Våre eiendommer
Alnabru

Smalvollveien 30-34

Industri- og lagerbygg sentralt på Alna.

Innhold
Våre eiendommer
Beskrivelse

Hovedbygget nr.34 huser i dag Harald Huysman Karting, et veletablert gokart-senter med innendørs baner, restaurant/selskapslokaler m.m.

Sidebygget nr.32 er et enkelt kaltlager hvor Palledistributøren lagrer og omsetter nye og brukte paller i stor stil. 30 B inneholder ulike mindre verksted- og lagervirksomheter, samt en dyreklinikk.

 

Eiendommene utgjør et betydelig tomteområde med spennende utviklingsmuligheter. I samarbeid med naboer på begge sider arbeides langsiktig med et utviklingsprosjekt i størrelsesorden 30-50.000 kvm med formål nye næringslokaler langs Smalvollveien som skjerm for boligbebyggelse i områdene inn mot Alnaelven.