FRAM Søk Meny Lukk

Fram står bak

Fram står bak
Fram Eiendom er en av landets store, private eiendomsbesittere, og en aktiv utvikler og forvalter av eiendom. Vi har et langsiktig perspektiv og tror på kvalitet og gjennomtenkte ideer i våre prosjekter. Vi utvikler for å utvikle byen. Enten det bidrar til å hjelpe frem en lokalbedrift, et nabolag eller en bydel. Det skal utgjøre en forskjell når Fram står bak.

Les mer om Fram på Skøyen

Frams styrke er evnen til å være nysgjerrig, se muligheter og å vite at tålmodighet bærer frukter og positive resultater. For Fram Eiendom, og for by og samfunn.

Primærområdet er Oslo Vest, først og fremst aksen Skøyen til Sentrum med fleksible og høykvalitets kontor- og forretningslokaler samt ca. 3 500 p-plasser. Interessante eiendommer eies og utvikles også andre steder i Oslo og landet for øvrig.

Fram Eiendom står for hands-on engasjement, redelighet og gjennomføringskraft. Fram Eiendom skal være en preferert samarbeidspartner og enkle å velge som gårdeier.

Tallene

0550 000
550 000
kvm total eiendomsmasse
068 701
68 701
kvm forretninger
0697
697
løpende leieforhold
04 950
4 950
p-plasser
068
68
eiendommer
095 760
95 760
kvm lager/produksjon
0325 779
325 779

kvm kontor
09 000
9 000
kvm boliger

Selskapsstruktur


Selskapsstruktur-01

Presse

For pressehenvendelser: kenneth.bye@fram.no

Logofiler: Fram Eiendom Logofiler

Personvern

GDPR

Ditt personvern er viktig for Fram Eiendom og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet.

All behandling av personopplysninger i Fram Eiendom skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven.

Les mer her

Åpenhetsloven

Ved spørsmål som gjelder åpenhetsloven, ta kontakt på: apenhetsloven@fram.no

Åpenhetsloven trådte i kraft 1.juli 2022. Fram Eiendom er underlagt kravene i loven og jobber kontinuerlig for å sikre at våre leverandører har en høy etisk standard og etterlever OECD sine retningslinjer. Rutinen skal sikre tilgang til informasjon om hvordan foretaket forebygger negative konsekvenser for anstendige arbeidsforhold og menneskerettigheter. Ved spørsmål som gjelder åpenhetsloven, ta kontakt på: apenhetsloven@fram.no

For mer informasjon: https://www.fram.no/apenhetsloven/

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven: Last ned her