FRAM Søk Meny Lukk

Miljø

Miljø
Fram Eiendom er en familiebedrift med ambisjoner om å utvikle seg videre til glede for kommende generasjoner. Derfor har vi energi og miljø som en naturlig del av vår daglige agenda. Hva vi gjør her og nå påvirker hverdagen vår i dag, men kanskje enda viktigere – det bidrar til en bedre framtid for dem som skal overta etter oss.

Vel vitende om vårt samfunnsansvar jobber vi målbevisst med forvaltning og drift av våre eiendommer. Ved utgangen av 2020 vil vi blant annet ha redusert energibruken på eiendommene våre med over 50 GWh, akkumulert over de siste ti årene. Dette er noe vi er svært stolte av, og tallene gjenspeiler effekten av gjennomførte tiltak som inspirerer oss til videre innsats.

Ved totalrenoveringer og oppføring av nye bygg har vi bærekraft i fokus. Dette innebærer blant annet å bygge mer energieffektivt. Vi har nå oppført to bygg med sertifisering «BREEAM very good», og det er bestemt at alle våre fremtidige nybygg skal BREEAM-sertifiseres.

I årene som kommer vil vi øke vårt bidrag til bærekraftige løsninger ved å ta i bruk ny teknologi, gjennom bevisstgjøring i alle ledd, samt dialog og tilrettelegging med leietagere og leverandører.

Fram Eiendom har tilsluttet seg eiendomssektorens veikart mot 2050 og er sertifisert Miljøfyrtårn.

Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder


Innen 2030 betydelig redusere antall dødsfall og sykdomstilfeller forårsaket av farlige kjemikalier og forurenset luft, vann og jord

• Kun kjøpe bygningsprodukter frie fra helse- og miljøfiendtlige stoffer
• Etterspørre fossilfri byggeplass, inkludert transport
• Tilrettelegge for at leietagere velger miljøvennlige fremkomstmidler, som etablering av sykkelparkering med servicestasjon og garderobefasiliteter, samt tilby ladeplasser for elbil
3

Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle


Innen 2030 betydelig øke andelen fornybar energi i verdens samlede energiforbruk

• Innen 2025 redusere energibruken i eiendomsporteføljen med 15 % i og innen 2030 med 30 % (snittall med utgangspunkt i 2020-nivå)
• Innen 2023 skal alle bygg ha EOS
• Gjennomføre en utredning om hva takflatene kan og bør brukes til, som f.eks. energiproduksjon med solceller
• I 2022 ble all strøm til fellesanlegg i Frams portefølje handlet med opprinnelsesgaranti. Opprinnelsesgarantien medførte at CO2-ekvivalent perkWh strøm gikk fra 402 gram (EU-mix strøm) til 0 gram i 2022. Til sammenligning har fjernvarme en CO2-ekvivalent på 7 gram. Miljørapport 2022 gjenspeiler dette.

• Fra og med 1. januar 2023 handlet vi ikke lenger inn opprinnelsesgaranti på fellesanlegg på vegne av leietagere, men det er nå mulig for den enkelte å selv handle sine egne volumer på strøm med opprinnelsesgaranti, med tilbakevirkende kraft for 2023. Dette gjelder da forbruket på strømmåler til egne lokaler og eventuelt bedriftens andel av fellesanlegg. For å gjøre et anslag på bedriftens andel av strøm til fellesanlegg, benyttes teller og nevner oppgitt i brøk for felleskostavregning 2022 (denne kom sammen med husleiefakturaer for Q2-23) på volumet oppgitt i kWh i årsrapporten for 2022. Volumer for 2023 vil naturligvis avvike noe, men disse tallene er ikke klare før ultimo januar og vil publiseres i årsrapport 2023 når denne blir klar.

Næringskraft kan levere opprinnelsesgaranti på fornybar strøm til en pris på 9,5 øre per kWh for året 2023. Prisen er eks mva og står ut januar 2024. Bestillinger/forespørsler kan sendes inn nå og kontraherte volumer vil så handles per 30. januar. Siste frist for bestilling er 29.januar 2024 for året 2023 og henvendelsen sendes til post@naeringskraft.no

Volumet det handles opprinnelsesgaranti på vil få utstedt et sertifikat fra strømprodusent.

Les mer om opprinnelsesgaranti her: https://www.fornybarnorge.no/tall-og-fakta/fakta-om-opprinnelsesgarantier/

7

Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre


Innen 2030 betydelig redusere avfallsmengden gjennom forbud, reduksjon, gjenvinning og ombruk. Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser. I dag forbruker vi mye mer enn hva som er bærekraftig for kloden. For eksempel går en tredjedel av maten som blir produsert bort, uten å bli spist. For å sikre gode levekår for nåværende og fremtidige generasjoner må også hver enkelt forbruker endre livsstil. Det innebærer å minske ressursbruken, miljøødeleggelsen og klimautslippene som et samfunn og som enkeltperson. På sikt vil dette føre til økonomisk vekst, begrense klimaendringer og øke livskvaliteten til mennesker på jorden.

• Bevisstgjøring leverandører og leietagere, bedre sorteringsgrad og økt gjenvinning av avfall, mindre matsvinn.
• Kun kjøpe bygningsprodukter uten innhold av helse¬ og miljøfarlige stoffer
• Etterspørre og prioritere bygningsprodukter som har lave klimagassutslipp
• Nøye vurdere om riving er riktig
• Undersøke ombruksmulighetene tidlig ved rehabilitering eller riving
12

Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem


Styrke enkeltpersoners og institusjoners evne til å motvirke, tilpasse seg og redusere konsekvensene av klimaendringer og deres evne til tidlig varsling, samt styrke kunnskapen og bevisstgjøringen om dette.

• Innføre miljøledelsessystem
• Alle nybygg skal BREEAM-sertifiseres «very good» eller bedre.
• Aktivt jobbe for å forbedre energikarakter på energiattest
13

Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling


• Signere på strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050
17

Miljørapporter