FRAM Søk Meny Lukk

Miljø

Miljø
Fram Eiendom er en familiebedrift med ambisjoner om å utvikle seg videre til glede for kommende generasjoner. Derfor har vi energi og miljø som en naturlig del av vår daglige agenda. Hva vi gjør her og nå påvirker hverdagen vår i dag, men kanskje enda viktigere – det bidrar til en bedre framtid for dem som skal overta etter oss.

Vel vitende om vårt samfunnsansvar jobber vi målbevisst med forvaltning og drift av våre eiendommer. Ved utgangen av 2020 vil vi blant annet ha redusert energibruken på eiendommene våre med over 50 GWh, akkumulert over de siste ti årene. Dette er noe vi er svært stolte av, og tallene gjenspeiler effekten av gjennomførte tiltak som inspirerer oss til videre innsats.

Ved totalrenoveringer og oppføring av nye bygg har vi bærekraft i fokus. Dette innebærer blant annet å bygge mer energieffektivt. Vi har nå oppført to bygg med sertifisering «BREEAM very good», og det er bestemt at alle våre fremtidige nybygg skal BREEAM-sertifiseres.

I årene som kommer vil vi øke vårt bidrag til bærekraftige løsninger ved å ta i bruk ny teknologi, gjennom bevisstgjøring i alle ledd, samt dialog og tilrettelegging med leietagere og leverandører.

Fram Eiendom har tilsluttet seg eiendomssektorens veikart mot 2050 og er sertifisert Miljøfyrtårn.

Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder


Innen 2030 betydelig redusere antall dødsfall og sykdomstilfeller forårsaket av farlige kjemikalier og forurenset luft, vann og jord

• Kun kjøpe bygningsprodukter frie fra helse- og miljøfiendtlige stoffer
• Etterspørre fossilfri byggeplass, inkludert transport
• Tilrettelegge for at leietagere velger miljøvennlige fremkomstmidler, som etablering av sykkelparkering med servicestasjon og garderobefasiliteter, samt tilby ladeplasser for elbil
3

Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle


Innen 2030 betydelig øke andelen fornybar energi i verdens samlede energiforbruk

• Innen 2025 redusere energibruken i eiendomsporteføljen med 15 % i og innen 2030 med 30 % (snittall med utgangspunkt i 2020-nivå)
• Innen 2023 skal alle bygg ha EOS
• Gjennomføre en utredning om hva takflatene kan og bør brukes til, som f.eks. energiproduksjon med solceller
• Fra 2022 er all strøm til fellesanlegg i Frams portefølje handlet med opprinnelsesgaranti norsk vannkraft. Opprinnelsesgarantien medfører at CO2-ekvivalent per
kWh strøm går fra 402 gram (EU-mix strøm) til 0 gram fra og med året 2022. Til sammenligning har fjernvarme en CO2-ekvivalent på 7 gram. Årsrapport 2022 vil
således synliggjøre et langt lavere CO2-utslipp.
7

Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre


Innen 2030 betydelig redusere avfallsmengden gjennom forbud, reduksjon, gjenvinning og ombruk. Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser. I dag forbruker vi mye mer enn hva som er bærekraftig for kloden. For eksempel går en tredjedel av maten som blir produsert bort, uten å bli spist. For å sikre gode levekår for nåværende og fremtidige generasjoner må også hver enkelt forbruker endre livsstil. Det innebærer å minske ressursbruken, miljøødeleggelsen og klimautslippene som et samfunn og som enkeltperson. På sikt vil dette føre til økonomisk vekst, begrense klimaendringer og øke livskvaliteten til mennesker på jorden.

• Bevisstgjøring leverandører og leietagere, bedre sorteringsgrad og økt gjenvinning av avfall, mindre matsvinn.
• Kun kjøpe bygningsprodukter uten innhold av helse¬ og miljøfarlige stoffer
• Etterspørre og prioritere bygningsprodukter som har lave klimagassutslipp
• Nøye vurdere om riving er riktig
• Undersøke ombruksmulighetene tidlig ved rehabilitering eller riving
12

Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem


Styrke enkeltpersoners og institusjoners evne til å motvirke, tilpasse seg og redusere konsekvensene av klimaendringer og deres evne til tidlig varsling, samt styrke kunnskapen og bevisstgjøringen om dette.

• Innføre miljøledelsessystem
• Alle nybygg skal BREEAM-sertifiseres «very good» eller bedre.
• Aktivt jobbe for å forbedre energikarakter på energiattest
13

Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling


• Signere på strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050
17

Miljørapporter