FRAM Søk Meny Lukk
Våre eiendommer
Ullern

Ullernchausséen 56 / OCCI

Fram Eiendom er deleier i innovasjonsparken på 36 000 kvm og bygget er et unikt prosjekt i norsk sammenheng.

Innhold
Våre eiendommer
Beskrivelse

For første gang ble forskningsmiljøer, universitetssykehus, næringsliv og Ullern videregående skole samlet i samme bygg.

Grunnideen bak cluster-tanken ligger i samspillet og den fysiske integrasjonen mellom virksomhetene. Bygget ble påbegynt i mai 2013 og ferdigstilt juli 2015.

Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS sin visjon er å skape Europas mest attraktive, forskningsbaserte industriklynge innenfor innovativ, biomedisinsk kreftdiagnostikk og behandling – samt å redusere tiden for utvikling av nye legemidler og diagnostikk mot kreft.

Innovasjonsparken består i dag av ca. 36 000 kvm kontorer, laboratorier, møterom, auditorier, undersøkelsesrom og videregående skole for over 900 elever.

Det planlegges å oppføre et nytt bygg på 7 000-8 000 kvm i andre byggetrinn. Dette bygget vil bli utviklet med nye og spennende prosjekter i samarbeid mellom akademiske institusjoner og industrien.