FRAM Søk Meny Lukk

Fram og Bonum slår sammen 8.500 kvadratmeter

Aktuelt

Fram og Bonum inngår samarbeid om kvartalsutvikling på Økern.

Bonum overtok før sommeren Økernveien 148 og 150 i Oslo med ambisjoner om å gjennomføre en regulering for å realisere et større boligprosjekt.

– Vi jobber systematisk og langsiktig med å skaffe posisjoner og kjøpe eiendommer med interessant utviklingspotensial. Det er alltid hyggelig når arbeidet kaster av seg gode prosjekter, og ekstra gøy når vi i tillegg får regulere nabotomten sammen med Fram, uttaler Bonums akkvisisjonssjef og partner Anders Bakken Eriksen i en pressemelding.

Fram Realinvest har eid naboeiendommen Økern Torgvei 1 siden 1994, og Fram og Bonum kom i august til enighet om felles utvikling av disse eiendommene. Selskapene ser for seg et leilighetsprosjekt, fellesarealer og uteområder med noe innslag av forretning og næring. Samlet areal på tomtene er i overkant av 8.500 kvadratmeter, og med forventet høy utnyttelse blir det et prosjekt av en betydelig størrelse.

– Vi skal regulere eiendommene i fellesskap, og gjennom et felles utviklingsselskap realisere prosjektet. Felles regulering av kvartalet gir en smidigere prosess, samt at vi henter synergier i eiendommene og skaper et helhetlig prosjekt uavhengig av tomtegrensene, påpeker han.

 

 

Utviklingen av Økern er en naturlig forlengelse av Løren som er et godt etablert boligområde. Samtidig etableres mange nye arbeidsplasser i området gjennom større utviklingsprosjekter på og rundt Økern.

Bakken Eriksen har stor tro på Økern som en fremtidig levende bydel.

– Som knutepunkt har området nærhet til resten av byen og rask kommunikasjon til andre regioner. Eiendommene vi skal regulere er tett på det nye senteret og kollektivknutepunktet på den ene siden, og grøntbeltet som kan følges til Hovinparken som etableres mot vest på den andre. Bonum regulerer også et større prosjekt på sørsiden av t-banen, så bydelen er definitivt et viktig satsningsområde fremover, sier Bakken Eriksen.

– Vi har med stor interesse fulgt med på transformasjonen på Økern de siste årene. Området domineres i dag av lager og industri, men med ny infrastruktur på plass, ønsker vi nå å legge til rette for gode bomiljøer, sier Marianne Tvenge i Fram Eiendom.

Bonum og Fram går i gang med reguleringsarbeidet omgående, og tar sikte på oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten i høst.

 

Les artikkelen i sin helhet her