FRAM Søk Meny Lukk

Fram har utviklet seks eiendommer på Valkyrie plass

Aktuelt

Kultur, handel, servering og opplevelser fyller de sjarmerende, historiske murgårdene og skaper liv, attraksjoner og trivsel for nærmiljøet.

Totalt består prosjektet av 6.500 kvm med handelsarealer, som styrker attraktiviteten til Bogstadveien/Majorstua som veletablert handelsområde.

55 leiligheter sentreres rundt et nytt parkmessig opparbeidet uteareal. Leilighetene er innredet med funksjonell kvalitet, slik at moderne design og historiske detaljer sammen bidrar til varme og eksklusive leiligheter.

Fram Eiendom er glade for at prosjektet er blitt et eksempel på hvordan bevaring og modernisering ikke går på bekostning av hverandre, men snarere bidrar til å løfte et helt område.

 

 

Valkyriegaten 1-3 består av to flotte gårder fra 1902 og 1920

Eiendommen ligger svært sentralt midt på Valkyrie plass på Majorstua. Leietakere er blant annet Ark bokhandel, Ur & Optikk, Valkyrien sko og Kaffebrenneriet.

Det er bygget ca 4.500 m2 forretningsarealer og ca 65 leiligheter. Butikk- og bevertningsarealene er lokalisert i 1. etasje og i to underetasjer. Valkyriegaten 1-3 er bevart og restaurert, mens bakenforliggende eiendommer i Ole Vigsgate 22 er revet og erstattet med nybebyggelse tilpasset strøkets kvartalsstruktur. Flott, parkmessig opparbeidet utomhusareal er plassert på lokk over en gjennomgående 1. etasje.

Se mer på Valkyrien.no og følg oss på Instagram @valkyrienoslo.