FRAM Søk Meny Lukk

Fram Eiendom tildeles strømstøtte

Aktuelt

I høstens annonserte strømstøtteordning for bedrifter har Fram Eiendom lagt ned en betraktelig mengde arbeid for å kartlegge og søke om støtte for de eiendommer som var innenfor myndighetens krav. 

Fram Eiendom kan med glede informere om at det nå er innvilget strømstøtte for en rekke eiendommer som vil redusere de respektive eiendommenes felles energikostnader.

“I en tid med et svært utfordrende energimarked, er vi fokuserte både på å få tildelt støtten leietakerne har krav på, men også å dra nytte av og investere i nye miljøeffektive tiltak. På mange av byggene høster vi nå godene av tidligere investeringer, samtidig som vi har en pipeline med ytterligere tiltak og investeringer i energi-, og miljøtiltak i porteføljen.” Uttaler Marius Nielsen, Teknisk Sjef i Fram Eiendom.

Etter renoveringen av Karenslyst Allé 6 ble Fram Eiendom nylig tildelt støtte fra Enova for “Beste tilgjengelige teknologi”, etter oppgradering av hele den tekniske infrastrukturen og styringssystemer i bygget.

Det er fremdeles langt høyere energikostnader enn hva vi historisk har sett i Norge og vi vil videre oppfordre alle leietakere til å gå over egne rutiner og energibruk for å bidra til å få ned forbruket. Informasjon og rådgivning eksisterer nå både i de fleste bransjeorganisasjoner og via blant annet Enova: https://www.enova.no/bedrift/