FRAM Søk Meny Lukk
Prosjekter
Økern

Økern Torgvei 1 / Eikenga

Bonum og Fram Eiendom skal i samarbeid utvikle et boligkvartal langs den grønne ringen på Økern.

Innhold
Prosjekter
Beskrivelse

Samlet areal på tomtene er i overkant av 8.500 kvadratmeter, og Lund+Slaatto Arkitekters forslag «Eikenga» gikk seirende ut av parallelloppdraget.

Byplangrepet forventes å kunne romme rundt 250 boliger og ca 2.500 kvm næring. Eiendommen har en sentral beliggenhet på Økern nært kollektivknutepunkt og planlagte offentlige rom.