FRAM Søk Meny Lukk
Prosjekter
Alnabru

Smalvollveien 30-34

Eiendommene utgjør et betydelig tomteområde med spennende utviklingsmuligheter.

Innhold
Prosjekter
Beskrivelse

Hovedbygget nr. 34 huser i dag Harald Huysman Karting, et veletablert gokart-senter med innendørs baner, restaurant/selskapslokaler m.m.

Sidebygget nr. 32 er et enkelt kaldtlager hvor Palledistributøren lagrer og omsetter nye og brukte paller i stor stil. 30B inneholder ulike mindre verksted- og lagervirksomheter, samt en dyreklinikk.

Eiendommene utgjør et betydelig tomteområde med spennende utviklingsmuligheter. I samarbeid med naboer på begge sider arbeides langsiktig med et utviklingsprosjekt i størrelsesorden 30-50.000 kvm med formål nye næringslokaler langs Smalvollveien som skjerm for boligbebyggelse i områdene inn mot Alnaelven.